Notice: wpdb::prepare được gọi là không chính xác. Truy vấn không chứa đúng số của mục (2) cho số lượng các đối số pass qua (3). Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 4.8.3.) in /var/www/vhosts/chuyenphatnhanhquocte.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4204
Phí xăng dầu - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&S

Phí xăng dầu

PHỤ PHÍ XĂNG DẦU NĂM 2022 (%) PHỤ PHÍ XĂNG DẦU NĂM 2022 (%)
THÁNG DHL TUẦN FEDEX UPS SF TS X THÁNG DHL TUẦN FEDEX UPS SF TS
1/2022         21.25 3/1 -> 9/1       21.00       21.75       20.00       21.25 7/2022         37.50 4/7 -> 10/7       38.00       43.75       38.00       37.50
10/1 -> 16/1       21.50       23.00 11/7 -> 16/7       36.00       43.75
17/1 -> 23/1       22.50       23.75 18/7 -> 24/7       32.00       37.50
24/1 -> 30/1       23.50       23.75 25/7 -> 31/7       33.00       38.50
2/2022         20.50 7/2 -> 13/2       24.50       27.50       19.25       20.50 8/2022         39.50 1/8 -> 7/8       32.50       37.25       40.75       39.50
14/2 -> 20/2       25.00       28.25 8/8 -> 14/8       33.00       37.75
21/2 -> 27/2       26.00       29.50 15/8 -> 21/8       30.50       35.00
3/2022         23.50 28/2 -> 6/3       25.50       29.50       22.25       23.50 22/8 -> 28/8       30.50       35.25
7/3 -> 13/3       25.50       29.00 9/2022         34.00 29/8 -> 4/9       32.00       36.50       32.50       34.00
14/3 -> 20/3       30.50       36.00 5/9 -> 11/9       35.00       39.25
21/3 -> 28/3       32.50       38.00 12/9 -> 18/9       33.00       39.25
28/3 -> 2/4       29.00       34.75 19/9 -> 25/9       32.00       36.50
4/2022         25.50 4/4 -> 9/4       34.50       40.25       24.25       25.50 16/9 -> 2/10       30.50       35.25
11/4 -> 16/4       35.00       40.50 10/2022         32.75 3/10 -> 9/10       30.50       35.25       30.75       32.75
18/4 -> 23/4       33.00       38.50 10/10 -> 16/10
25/4 -> 30/4       33.50       39.00 17/10 -> 23/10
5/2022         32.25 1/5 -> 8/5       35.50       41.00       32.75       32.25 24/10 -> 30/10
9/5 -> 15/5       42.00       47.50 11/2022 31/10 -> 6/11             –
16/5 -> 2/5       39.00       44.50 7/11 -> 13/11
23/5 -> 29/5       37.00       42.50 14/11 -> 20/11
6/2022         35.75 30/5 -> 5/6       33.50       39.00       38.00       35.75 21/11 -> 27/11
6/6 -> 11/6       34.50       39.00 12/2022 28/11 -> 4/12             –
13/6 -> 19/6       36.50       42.00 5/12 -> 11/12
20/6 -> 26/6       38.00       43.50 12/12 -> 18/12
27/6 -> 3/7       38.00       43.50 19/12 -> 25/12
26/12 -> 31/12

Notice: Giao diện không có footer.php is deprecated since version 3.0.0! Hiện không có giải pháp thay thế. Hãy định nghĩa mẫu footer.php trong giao diện của bạn. in /var/www/vhosts/chuyenphatnhanhquocte.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4027