Notice: wpdb::prepare được gọi là không chính xác. Truy vấn không chứa đúng số của mục (2) cho số lượng các đối số pass qua (3). Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 4.8.3.) in /var/www/vhosts/chuyenphatnhanhquocte.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4204
Tin Khuyến Mại - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&S

Tin Khuyến Mại

29 Tháng Bảy, 2022

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU DHL – CẬP NHẬT THÁNG 8/2022: 39.50%

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm […]
29 Tháng Bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 01 tháng tám, 2022 – 07 tháng tám, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 01 tháng tám, 2022 – 07 tháng tám, 2022 là 32.50%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]
22 Tháng Bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 25 tháng bảy, 2022 – 31 tháng bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 25 tháng bảy, 2022 – 31 tháng bảy, 2022 là 33.00%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]
16 Tháng Bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 18 tháng bảy, 2022 – 24 tháng bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 18 tháng bảy, 2022 – 24 tháng bảy, 2022 là 32.00%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]
11 Tháng Bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 11 tháng bảy, 2022 – 17 tháng bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 11 tháng bảy, 2022 – 17 tháng bảy, 2022 là 36.00%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]
4 Tháng Bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 04 tháng bảy, 2022 – 10 tháng bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 04 tháng bảy, 2022 – 10 tháng bảy, 2022 là 38.00%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]
30 Tháng Sáu, 2022

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU DHL – CẬP NHẬT THÁNG 7/2022: 37.50%

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm […]
27 Tháng Sáu, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 27 tháng sáu, 2022 – 03 tháng bảy, 2022

Phụ phí nhiên liệu Fedex tuần từ: 27 tháng sáu, 2022 – 03 tháng bảy, 2022 là 38.00%. Phần trăm phụ phí nhiên liệu FedEx Express® tuân […]

Notice: Giao diện không có footer.php is deprecated since version 3.0.0! Hiện không có giải pháp thay thế. Hãy định nghĩa mẫu footer.php trong giao diện của bạn. in /var/www/vhosts/chuyenphatnhanhquocte.net/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4027