NHẬP KHẨU VÀO CHÂU ÂU CỦA DHL

DHL- Dịch vụ Tùy chọn – Mở rộng lựa chọn gửi hàng của bạn
20 Tháng Tư, 2018
About World Clock & Map
24 Tháng Tư, 2018
Hiển thị tất cả

NHẬP KHẨU VÀO CHÂU ÂU CỦA DHL

Củng cố Quy trình Hải quan tại Châu Âu

Hệ thống Kiểm soát Nhập khẩu (ICS), hệ thống quản lý khai báo an ninh điện tử và pháp chế cho việc nhập khẩu hàng hóa vào Cộng đồng Châu Âu (EU) và trung chuyển qua lãnh thổ hải quan EU, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Pháp chế ICS được áp dụng theo sáng kiến Hải quan Châu Âu, được biết đến với tên gọi ‘Hoạch định Chiến lược Thường niên Đa phương’ (MASP). Về bản chất, MASP là một lộ trình chiến lược được thiết kế bởi Uỷ ban Châu Âu nhằm hiện đại hóa và củng cố các quy trình hải quan ở Châu Âu tiến đến việc xử lý không dùng giấy. Đây là một phần trong loạt quy trình và hệ thống hiện đại hóa ở Châu Âu từ nay đến năm 2014.