Xác định trọng lượng và kích thước

Chương trình khuyến mãi của T&S Express
20 Tháng Tư, 2017
Gửi hồ sơ du học ở đâu? Chuyển phát hồ sơ du học ở đâu uy tín và nhanh, đảm bảo?
25 Tháng Tư, 2017
Hiển thị tất cả

Xác định trọng lượng và kích thước

Dịch vụ chuyển phát nhanh UPS

Trọng lượng tính cước cho dịch vụ chuyển phát nhanh UPS:

Trọng lượng thực tế hay Trọng lượng khối? Để xác định trọng lượng dùng trong việc tính cước phí, khách hàng cần phải xác định được quy tắc nào sẽ được áp dụng. Các quy tắc khác nhau sẽ được áp dụng tuỳ theo dịch vụ được lựa chọn.

Trọng lượng thực là trọng lượng của gói hàng được làm tròn lên đến nửa kilogram tiếp theo.

Trọng lượng khối có xem xét đến mật độ, là không gian mà gói hàng đó chiếm dụng trong mối liên hệ với trọng lượng thực tế của gói hàng.

Trọng lượng tính cước là trọng lượng được dùng để tính cước phí. Trọng lượng tính cước sẽ là giá trị lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng khối của pallet.

Bước 1: Xác định Trọng lượng Thực

Sử dụng cân để xác định trọng lượng gói hàng. Làm tròn trọng lượng lên nửa kilogram tiếp theo.

Bước 2: Xác định trọng lượng khối*:

Tính toán thể tích bằng cách nhân chiều dài với chiều rộng và chiều cao (mỗi chiều được làm tròn tới đơn vị centimete gần nhất).

Chia thể tích của gói hàng cho 5,000 để xác định trọng lượng khối theo đơn vị kilogram. Làm tròn trọng lượng gói hàng lên nửa kilogram

tiếp theo.

Bước 3: Chọn vùng chính xác:

Xác định vùng thích hợp cho việc phát chuyển hàng theo Biểu Vùng UPS

Bước 4: Xác định trọng lượng lô hàng

Bảng giá cước cho các lô hàng gồm nhiều gói hàng**, trong đó gồm cả UPS Express Paks và các gói hàng gửi cho một người nhận trong cùng một ngày sẽ dựa trên tổng trọng lượng của một lô hàng riêng lẻ. Cách tính này sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí so với cách tính phí trên từng gói hàng đơn lẻ. Cước phí được dựa trên tổng trọng lượng tính cước của tất cả các gói hàng trong một lô hàng. Trong đó, trọng lượng tính cước của từng gói hàng được xác định là trọng lượng thực tế hay trọng lượng khối của gói hàng đó, tuỳ theo trọng lượng nào lớn hơn thì tính theo trọng lượng đó.

Trọng lượng khối

theo đơn vị kg            = (L x W x H)/5,000 (in cm)

L = chiều dài theo đơn vị centimet

W = chiều rộng theo đơn vị centimet

H = chiều cao theo đơn vị centimet

Thông tin bổ sung:
Giới hạn về trọng lượng và kích thước 

  • Trọng lượng tối đa của một gói hàng là 70kg
  • Chiều dài tối đa của một gói hàng là 270cm
  • Kích thước tối đa cho một gói hàng là 419 cm của tổng chiều dài cộng với chu vi: [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)].
  • Không có giới hạn nào đối với tổng trọng lượng của một lô hàng hay số lượng gói hàng trong một lô hàng.
  • Đối với lô hàng nhập khẩu, sử dụng các đơn vị đo lường và chỉ số kích thước tại quốc gia xuất xứ để tính trọng lượng khối.
  • Trọng lượng khối áp dụng cho tất cả các lô hàng quốc tế ngoại trừ những lô hàng sử dụng UPS Express Envelope, UPS 10 KG Box®,and UPS 25 KG Box®.
  • Lô hàng gồm nhiều gói hàng có nghĩa là một lô hàng chứa nhiều gói hàng và/hoặc tài liệu được gửi qua một mã số vận đơn duy nhất.

Những gói hàng có hình dạng khác thường:

Đo lường kích thước các loại hộp và thùng đựng không phải dạng hình hộp để xác định trọng lượng khối và xác định liệu gói hàng có nằm trong giới hạn tối đa hay không.

Xem gói hàng có hình dạng khác thường như thể được đặt trong hình hộp thông thường. Xác định chiều dài, chiều rộng và chiều cao của gói hàng dựa theo các điểm mút.

Thông tin liên hệ:

Công ty Chuyển phát nhanh T&S
Địa chỉ: Số 6, ngõ 2a/2 Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà nội
Tel   : 096 789 8668 * 0912 117 541
Website: www.chuyenphatnhanhquocte.net